?>

KAPALI PAZAR YERİ DÜKKANLARI İHALE İLANI YAYINLANDI

 

İ  L  A  N

GÖLHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Encümeninin 22.09.2016 tarih ve 159 Sayılı kararı gereğince İlçemiz Pazar Mahallesi 280 ada 3 nolu parselde bulunan belediyemize ait pazar yerindeki on adet galeri dükkânı, üç adet balıkçı dükkanı, beş adet bağımsız dükkan, iki adet çay ocağı ve iki adet tuvalet (bay-bayan-engelli) işletmeleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

 

1-  İhaleler 12.10.2016  Çarşamba günü saat 10.00’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda  yapılacaktır.

2-İhale ile kiraya verilecek yerler ile bu yerlerin yıllık muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarih ve saati ile kira süreleri aşağıda tablo şeklinde detaylı olarak sunulmuştur.

*GALERİ DÜKKÂNLARI

S.

NO

CİNSİ

ALANI

(M2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

KİRA

MÜDDETİ

1

1 Nolu  Galeri Dükkânı (Kuzey cephesi)

83,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

2

2 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

3

3 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

4

4 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

5

5 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

6

6 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

7

7 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

8

8 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

9

9 Nolu  Galeri Dükkânı

82,10

6.000,00

900,00

12.10.2016

5 Yıl

10

10 Nolu Galeri Dükkânı

(Güney Cephesi)

85,72

6.600,00

990,00

12.10.2016

5 Yıl

*BALIKÇI DÜKKÂNLARI

S.

NO

CİNSİ

ALANI

(M2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

KİRA

MÜDDETİ

1

1 Nolu  Balıkçı Dükkânı (Batı cephesi)

36,25

4.200,00

630,00

12.10.2016

5 Yıl

2

2 Nolu  Balıkçı Dükkânı

36,25

4.200,00

630,00

12.10.2016

5 Yıl

3

3 Nolu  Balıkçı Dükkânı

(Doğu cephesi)

36,25

4.200,00

630,00

12.10.2016

5 Yıl

*BAĞIMSIZ DÜKKÂNLAR

S.

NO

CİNSİ

ALANI

(M2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

KİRA

MÜDDETİ

1

1 Nolu Bağımsız Dükkân

27,85

3.000,00

450,00

12.10.2016

5 Yıl

2

2 Nolu Bağımsız Dükkân

27,85

3.000,00

450,00

12.10.2016

5 Yıl

3

3 Nolu Bağımsız Dükkân

27,85

3.000,00

450,00

12.10.2016

5 Yıl

4

4 Nolu Bağımsız Dükkân

27,85

3.000,00

450,00

12.10.2016

5 Yıl

5

5 Nolu Bağımsız Dükkân

27,85

3.000,00

450,00

12.10.2016

5 Yıl

*ÇAY OCAĞI DÜKKÂNLARI

S.

NO

CİNSİ

ALANI

(M2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

KİRA

MÜDDETİ

1

1 Nolu Çay Ocağı Dükkânı

25,07

1.800,00

270,00

12.10.2016

5 Yıl

2

2 Nolu Çay Ocağı Dükkânı

16,68

1.200,00

180,00

12.10.2016

5 Yıl

*TUVALETLER (W.C’LER)

S.

NO

CİNSİ

ALANI

(M2)

YILLIK MUHAMMEN BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL)

İHALE TARİHİ

KİRA

MÜDDETİ

1

BAY

BAYAN

ENGELLİ

17,95

17,95

5,25

1.200,00

180,00

12.10.2016

5 Yıl

2

BAY

BAYAN

ENGELLİ

17,95

17,95

5,25

1.200,00

180,00

12.10.2016

5 Yıl

 

3- İhaleyi alan istekliler kiralanan yerin elektrik ve su aboneliklerini kendi adlarına alacaklar ve elektrik su vb. giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

 

4- Kiralanan yer mevcut hali ve demir başlarıyla birlikte tutanakla verilecek ve kira müddeti bitiminde aynı şekilde geri alınacaktır.

 

5- Kira ücretleri idari şartname belirtildiği şekilde ödenecektir.

 

6- Kira artışı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsünün açıkladığı kira artış oranına göre artırılacaktır.

 

7- Belediyemizin yazılı izni olmadan bir başkasına devir veya kiralama işi yapılmayacaktır. Aksi halde ihale iptal edilir.

 

8- İhale ile ilgili idari şartnamede bulunan bilgiler Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden öğrenilebilir.

9- İhaleye girecek isteklilerden; Belediyemizden borcu yoktur yazısı, geçici teminat makbuzu, tebligata esas adres beyanı ile kimlik fotokopisi, iletişim bilgileri, galeri dükkânları için galericilik yaptığına dair belge, balıkçı dükkânları için balıkçılık yaptığına dair belge istenecektir.  İhaleye tüzel kişi adına katılım halinde yetki belgesi ve imza sirküleri istenecektir.

10- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını 12.10.2016 Çarşamba günü saat 09:00 a kadar Belediye veznesine yatırmak zorundadırlar. Ayrıca idari şartnamede belirtilen isteklilerden istenilen diğer belgeler 12.10.2016 tarihi ve saat 09:30 a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

 

11- Her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler kiracıya aittir.

12- Kiralanan yerin her türlü bakım ve temizliği kiracıya aittir.

13- Dükkân kira bedelleri, idari şartnamede belirtildiği şekilde ödenecektir.

14- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15- İhtilafların çözümü için Şartname ve devamında yapılacak kira sözleşmesinin uygulamasından doğabilecek her türlü itilaf vukuunda Gölhisar İcra Müdürlüğü ve Gölhisar Mahkemeleri yetkilidir.

İlan Olunur.

                                                              

26.09.2016 11:44
yükleniyor..