Çevre Temizlik Belgesi

Çevre Temizlik Belgesi

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN ÖDENMESİ
Çevre Temizlik Vergisinin mükellefleri, her ne şekilde olursa olsun binaları (ev ve işyerlerini) kullananlardır.
Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit Mart-Nisan-Mayıs ayları içerisinde, 2. Taksit Kasım ayı içerisinde olmak üzere yılda iki taksit halinden ödenir.
Çevre Temizlik Vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.
Çevre Temizlik Vergisini ödeyebilmek için Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi Formu doldurulması gerekmektedir. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur, sonraki işlemler ve değişiklikler Çevre Temizlik Vergisi Mükellef Sicil Numarası ile takip edilir.
01.01.2004 tarihi itibariyle düzenli olarak şebeke suyu kullanan meskenlerde sarf edilen su tonu başına da tahsil edilmektedir. İşyerleri, kuyu suyu kullanılan meskenler ve içerisinde eşyası bulunan kullanıcı şahsı, şahısları il dışında ikamet eden mükelleflerin Çevre Temizlik Vergilerini ilgili bulunan Belediye Çevre Temizlik Vergi Servisine yatırmaları gerekmektedir.
Boş bulunan binalarda mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu, dolayısıyla hiçbir şekilde kullanılmadığını belgelemesi halinde bu taşınmazların boş bulundukları sürece (01.01.2004 tarihi itibariyle ) ÇTV`den muaf tutulacağı karara bağlanmıştır.

SATIŞTA, TAŞINMA ve YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak alım ve satımlarında; emlakını satan veya adres değişikliği yapan kişi bir dilekçe ile bağlı bulunduğu belediyenin çevre temizlik vergi servisine en geç 7 gün içerisinde başvurarak bu durumu bildirmesi zorunludur.
İşyeri kapatmalarında işyerini kapatan şahıs vergi dairesinden almış olduğu işyeri kapatma tutanağının bir adet fotokopisi ile birlikte en geç 7 gün içerisinde bağlı bulunduğu belediyenin Ç.T.V servisine başvurarak bu durumu bildirmesi zorunludur.

YANLIŞ BİR VERGİLENDİRME İŞLEMİ OLURSA BU DURUM NASIL DÜZELTİLİR?
Yanlış vergilendirmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyenin ÇTV servisine bir dilekçe ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenilebilir.