Emlak Vergisi

Emlak Vergisi

EMLAK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR, NASIL BAŞVURULUR VE KİMLERİ BAĞLAR?
1319 sayılı Emlak Vergi Kanununa göre emlak vergisi arazi, arsa ve binalar için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan mükellefler emlak vergisi ödemekle yükümlüdürler. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin ilgili belediyelerin emlak servislerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKMEKTEDİR?
Gayrimenkul bildirimi için ilgili birime giden mükellefler her bir gayrimenkul türü için (arsa, arazi, bina ve işyeri) ayrı ayrı bilgi formu doldurmak zorundadırlar. Emlak bildirim formlarını ilgili belediyelerden temin edebilirler.
Emlak bildirimi için; tapu fotokopisi, binalar için yapı kullanma izin fotokopisi, binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası) beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi, vergi numarası ve T.C. kimlik numarası ile müracaat edilmelidir.

EMLAK VERGİSİ HANGİ DÖNEMLERDE ÖDENMEKTEDİR?
Emlak vergisi 1. taksiti Mart-Nisan-Mayıs ayının sonu, 2. taksiti Kasım ayının sonuna kadar 2 eşit taksitte ödenir. (İsteyen mükellefler vergilerinin tamamını 1. dönemde ödeyebilirler)

EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Gayrimenkullere (arsa, arazi, mesken ve işyeri) ait vergi ödeyeceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Vergi oranları arsalar için %06, araziler için %03, meskenler için %02 ve işyerleri için %04’tür.

EMLAK VERGİSİ ZAMANINDA ÖDENMEZSE CEZAİ YAPTIRIMI NE OLUR?
Emlak vergisinin zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 Sayılı Kanun hükmüne göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Örneğin bu oran 2006 yılından itibaren aylık gecikme cezası %2,5 olarak belirlenmiştir.

EMLAK VERGİSİNİN İNDİRİMLİ ÖDEME KOŞULLARI VAR MIDIR? VARSA KOŞULLARI NELERDİR?
Emlak Vergisi indirimli olarak ödenebilir. Başvuru sahibi emekli veya hiçbir geliri yok ise bu kişinin yalnızca bir konutu varsa bu konutunu sadece oturma amaçlı kullanıyorsa emlak vergisinin 8. maddesine göre indirimli olarak ödeyebilmektedirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için mükellefin indirim ile ilgili müracaat formunu doldurması gerekmektedir.

EMLAK BİLDİRİMİ ZAMANINDA VERİLMEZSE NE YAPILMALIDIR?
Bildirimde bulunmak için Tapu belgesi, kimlik fotokopisi ve vergi numarası ile birlikte belediyenin emlak servisine müracaat edilmelidir. Vergi dairesinde tapu alış tarihi ve satıcının bildirimde bulunup bulunmadığını göz önüne alarak gerekli işlemi yapar. Eğer cezai durum söz konusu ise dilekçe verilerek ceza indiriminden yararlanılır.

EMLAK DEVRİ SÖZ KONUSU İSE NE YAPILMALIDIR?
Emlak vergisi borcu var ise ödenmeli, o yıl için emlak asgari rayiç değerinin emlak vergi dairesinden öğrenilerek tapuda devir işlemi bu değer üzerinden yapılmalıdır.
Satılan daire, işyeri, arsa veya arazinin emlak beyanının satan kişinin üzerinden düşülmesi için ilgili belediyeye dilekçe vermek gerekmektedir. Emlak satıldığı yıl itibariyle satılan yerin vergisi satan kişiye aittir.

KİŞİ ÖLÜRSE VARİSLER NE YAPMALIDIR?
Ölen kişi bildirimde bulunmamış ise varisler üç ay içerisinde bildirimde bulundukları taktirde cezai işlem uygulanmaz, ancak ölüm tarihinden üç ay sonra varisler tarafından bildirimde bulunulmaz ise her varis adına ayrı ayrı ceza uygulanır ve takibi vergi ziya, vergi ve gecikme cezası da alınır.

MÜTESELSİL SORUMLULUK NEDİR?
Bildirimi verilmemiş bir gayrimenkulün vergiden alıcı ve satıcı müteselsilen sorumludur. Kişinin aldığı gayrimenkulün bildirimi satıcı tarafından verilmemiş ise vergi dairesi, alan kişiden geriye dönük vergi ve cezaları alır.