Harita Uygulamaları

Harita Uygulamaları

Harita Uygulamaları ve Gerekli Belgeler 3194 sayılı İmar Kanunu (18749 sayılı, 09/05/1985 tarihli resmi gazete)

Aplikasyon
Gerek İmar- Planlama Müdürlüğünün gerekse diğer birimlerin arazideki her türlü tespit ve çizim işlemleridir.
1) Dilekçe
2) İmar Durumu (İmar işleri servisi)
3) Tapu
4) Röperli Kroki (Harita Mühendisinden)
5) Yapı Ruhsatı Fotokopisi

Bina İşlenmesi
1) Dilekçe
2) İmar Durumu (İmar işleri servisi)
3) Tapu
4) Röperli Kroki (Harita Mühendisinden)

İnşaat İstikamet Rölevesi
İmar durumu almış ve plandan gelen, imar durum folyesinde gösterilen yol, yeşil alan terkleri veya ihdas ifraz işlemleri için düzenlenir. İnşaat sahibi bu belgeye göre serbest harita bürosuna hazırlattıracağı teklif folyesine esas teşkil eder. Daha sonraki safhalarda bu teklif folyesine göre encümence konuyla ilgili alınacak karar ile birlikte kadastro ve tapu müdürlüklerince gerekli işlemler yapılır.

Gerekli belgeler;
1) Dilekçe
2) İmar Durumu (İmar İşleri servisinden)
3) Tapu
4) Röperli Kroki (Harita Mühendisinden)

Plankote için gerekli belgeler
1) Dilekçe
2) İmar Durumu (İmar işleri servisi)
3) Tapu
4) Röperli Kroki (Harita Mühendisinden)