İlan-Reklam İşlemleri

İlan-Reklam İşlemleri

BEYANNAME NEREYE VE NASIL VERİLECEK?
5210 No`lu Kanunun 7g-23e Maddesine göre meydan, bulvar, ana cadde ve karayollarında (şehir merkezi 50 km. sınır) bulunan tabela ve panolar için Büyükşehir Belediyelerine; sokaklarda tabela ilan panosu olanlar ise bulundukları ilçe beledilerine beyanname vereceklerdir.
Beyannameler belediyelere elden verilebileceği gibi posta ile (taahhütlü olarak) de gönderilebilir.

KİMLER İLAN REKLAM BEYANI VERECEKTİR?
Belediye sınırları içinde ışıklı, ışıksız tabela ve reklam panosu, bez afiş asanlar ile el ilanı dağıtanlar ilan reklam beyannamesi vereceklerdir. (Kanun No:2464 Md.12)

VERGİ NE ZAMAN VE NERELERE ÖDENECEKTİR?
İlan reklam vergilerinin Ocak ayının 1 ile 31’i arasında beyan edilerek aynı dönemde ödenmesi gerekmektedir.
Meydan, bulvar ve ana cadde üzerinde bulunan tabela ve ilan panolarına ait ilan reklam vergileri Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü ilan reklam servisine tahakkuk ettirilerek, belediye veznelerinde tahsil edilecektir.