İşyeri Açma Çalıştırma

İşyeri Açma Çalıştırma

İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı için gerekli belgeler;
1- Başvuru Beyan Formu,
2- Umuma açık yerlerde kolluk kuvvetlerinden görüş (sıhhi müesseseler için)
3- Muvafakatname (kat ise kat maliklerinden),
4- İşyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi
5- İşyeri mesafe krokisi,
6- Gerekiyor ise ustalık belgesi,
7- Yapı Kullanma İzin Belgesi
8- Portör Muayene Belgesi,
9- 3 adet fotoğraf,
10- Motor çalışacaksa Motor Beyannamesi (gayri sıhhi müesseseler için)
11-Şirket ise imza sirküleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi (gayrisıhhi müesseseler için)
12-Yangın Raporu, (gayri sıhhi müesseseler için)
13- Kapasite Raporu, ( gayri sıhhi müesseseler için)
14- Mesul Müdür Sözleşmesi, (gayri sıhhi müesseseler için)
15- LPG satışı yapılan yerlerde Bayilik Sözleşmesi, (gayri sıhhi müesseseler için)