DUYURU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 T.C.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURDUR İLİ, GÖLHİSAR İLÇESİ, 2.ETAP,

ULUCAMİ MAHALLESİ, 155 ADET KONUT VE 1 ADET (3 Dükkanlı) TİCARET MERKEZİ

YUSUFÇA MAHALLESİ, 154 ADET KONUT VE 1 ADET CAMİ

TOPLU KONUT UYGULAMASI
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Ulucami ve Yusufça Mahallelerinde toplam 6 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 10 Mayıs – 28 Haziran 2019 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

Proje Adı: BURDUR, GÖLHİSAR 2.ETAP; ULUCAMİ MAHALLESİ 155 ADET KONUT VE 1 ADET (3 Dükkanlı) TİCARET MERKEZİ ve YUSUFÇA MAHALLESİ 154 ADET KONUT VE 1 ADET CAMİ

 

Satışa Sunulan Konut Sayısı:

  • ®    Ulucami Mahallesinde; “Orta Gelir Konut Grubu”   C1 (3+1) tipi 4 adet konut,
  • ®    Yusufça Mahallesinde ; “Orta Gelir Konut Grubu”  C1 (3+1) tipi 2 adet konut,

olmak üzere toplam 6 adet konut AÇIK SATIŞ YÖNTEMİ ile satışa sunulmuştur.

 

Satış Yönetimi: Açık Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Satış tarihleri: 10 Mayıs 2019 - 28 Haziran 2019

Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. / TÜM ŞUBELER

Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. / Gölhisar Şubesi

• Konut alıcıları, peşinat miktarını Bankaya yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

• Sözleşme imzalama esnasında, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca bu tutarlar her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

 • Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

• Konut alıcısı, Gayrimenkul’ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

• En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.

 

KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ – ULUCAMİ MAH. – ORTA GELİR KONUT GRUBU – C1 TİPİ

KONUT TİPİ

KONUT FİYATI (TL)
EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK

SATIŞ TARİHİNDE ÖDENECEK PEŞİNAT (TL)

VADE
(AY)

BAŞLANGIÇ TAKSİDİ
(TL)

Brüt Alan
110.92 - 113.92 m²
Net Alan
88.73 - 91.33 m²
(3+1)
(4 adet)

139.004

%100

139.004

0

0,00

 

%10

13.900

120

1.043

 

%15

20.851

156

757

 

%20

27.801

180

618

 

141.070

%100

141.070

0

0

 

%10

14.107

120

1.058

 

%15

21.160

156

769

 

%20

28.214

180

627

  

KONUT SATIŞ/ÖDEME BİLGİLERİ – YUSUFÇA MAH. – ORTA GELİR KONUT GRUBU – C1 TİPİ

KONUT TİPİ

KONUT FİYATI (TL)
EN DÜŞÜK-EN YÜKSEK

SATIŞ TARİHİNDE ÖDENECEK PEŞİNAT (TL)

VADE
(AY)

BAŞLANGIÇ TAKSİDİ
(TL)

Brüt Alan
110.92 - 113.92 m²
Net Alan
88.73 - 91.33 m²
(3+1)
(2 adet)

150.409

%100

150.409

0

0

 

%10

15.041

120

1.128

 

%15

22.561

156

820

 

%20

30.082

180

669

 

171.495

%100

171.495

0

0

 

%10

17.150

120

1.286

 

%15

25.724

156

934

 

%20

34.299

180

762

 

• C1 Tipi Konutlar İçin; Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır.

İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden ilk ay itibariyle başlatılacaktır.

İlk dönemsel artış tarihi; Temmuz 2019 ayından itibaren başlatılacaktır.

• Konut satış bedellerine, KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dâhil edilmemiştir. Bu tutarlar hak sahibi olacaklara aittir.

• Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

• Konutların devir işlemleri;

    • ®    C1 tipi konutlar için; anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devir edebileceklerdir.

 

• Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

• Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

• İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir

• Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

• İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54